ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมเปิดเรียนแบบออนไซด์ 187 ร.ร.จาก 258 ร.ร.อีก 71 ร.ร.ต้องเปิดเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบอื่น

4

ที่  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต 1  กล่าวว่า  สพป.ศรีสะเกษ  เขต 1 ได้นำนโยบายแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  และของ  สพฐ. มาพิจารณาดำเนินการ ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการตามนั้น  โดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินเตรียมความพร้อมของกรมอนามัย 44 ข้อ โดยประเด็นที่ 1  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  มีความพร้อมได้สีเขียวทุกโรงเรียน  จาก 258 โรงเรียน 

นี่คือการประเมินที่เราประเมินกันมาตั้งแต่ภาคเรียนที่  1  และภาคเรียนที่ 2 มาดูประเด็นที่ 2 ก็คือ  ที่เรานำมาเป็นคุณสมบัติในการเปิดการเรียนแบบ  On-site ก็คือ  การที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส  คือ  2 เข็ม  ไม่น้อยกว่า 85 %  ซึ่งตรงนี้เราก็ได้คัดกรองและดูตามข้อมูลหลักฐานที่มีการรายงานมา ได้จำนวน 187  โรงเรียน  จาก 258  โรงเรียน  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ 70.54 %  นี่คือส่วนที่จะเปิดเรียนแบบ On-site ได้ในวันที่ 1 พ.ย.2564 ที่เหลือ อีก 71  โรงเรียน  ก็สามารถเปิดเรียนรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่  On-site คือ On-air,  On- hand, On-demand  และ  On-line  

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์   นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต 1  กล่าวต่อไปว่า ซึ่งก็จะได้ดำเนินการตามนี้ ทางเขตก็จะได้พิจารณาออกไปนิเทศติดตามต่อไป ประเด็นที่ 3 ที่จะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาก็คือ  ครูจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด โดยวิธี ATK ใน  1 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ ส่วนนักเรียนก็แล้วแต่ความเสี่ยงของนักเรียนซึ่งเป็นมาตรการที่ทาง ศบค.จังหวัด คือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้กำหนดให้เรา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู  ประเด็นที่ 4 ที่เป็นคุณสมบัติที่จะพิจารณาก็คือ  โรงเรียนสามารถดำเนินการตาม 7  มาตรการเข้มงวดที่เป็นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งทั้ง 4 มาตรการนี้    โรงเรียนต้องผ่านและต้องเป็นไปตามนี้ถึงจะสามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้  สพป.ศรีสะเกษ  เขต 1 ได้ 187  โรงเรียน  อีก 71  โรงเรียนก็ไม่สามารถเปิดแบบ On-site ได้ นี่คือความพร้อมที่เราดำเนินการ

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์   นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นยังมี  6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ  7 มาตรการเข้มงวด อย่างเคร่งครัด ที่จะต้องดำเนินการทั้งส่วนตัวทั้งส่วนที่เป็นสถานศึกษาก็คิดว่าการดำเนินการแบบนี้จะทำให้นักเรียนปลอดภัย  ซึ่งความปลอดภัยของทั้งเด็กทั้งครูตามนโยบายของ  นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมาก่อน  ฉะนั้น  การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 นี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตรงนี้ จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านได้สบายใจว่าถ้าไม่ปลอดภัยแล้วเราจะไม่เปิดภาคเรียนที่  2 โดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ที่มีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธาน  และมีสาธารณสุขจังหวัด  เป็นเลขานุการ  จะดูแลพวกเราเป็นอย่างดียิ่ง

ตนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้ความอบอุ่นกับครูและนักเรียนทุกโรงเรียนของเราเป็นอย่างดี  ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจได้เมื่อเด็กไปโรงเรียนก็จะต้องช่วยกัน  และเมื่อกลับจากโรงเรียนเราจะปลอดภัยทั้งจังหวัด  ตนจึงขอฝากถึงผู้บริหารทุกโรงเรียนจะต้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามสุขลักษณะ สุขอนามัย  รวมทั้งต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าโรงเรียนด้วย  ดังนั้น จึงขอฝากกับทุกท่านว่า อย่าประมาท  การ์ดอย่าตก  เราจะปลอดภัยกันทุกคน  จะทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปได้

ข่าว / ภาพ  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here