ศรีสะเกษ ผอ.ร.ร.เบญจลักษ์พิทยาพัฒนา ร.ร.ไม่หยุดยั้งล่าสุดสร้างน้ำตกในบริเวณ ร.ร. เพื่อให้ ร.ร.น่าดูน่าอยู่น่า

4

ว่า ที่ ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธีรวัฒน์ คำศรี อดีต รอง ผอ.สพป.เชี่ยวชาญและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาคารสถานที่ของ ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา  ซึ่งปรากฏว่า ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา ได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม   มีการจัดอาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยสวยงามมาก  มีการสร้างน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ภายในบริเวณ ร.ร.ทำให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครู น.ร.  โดยมี นายธีวราช อ่อนหวาน ผอ.ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา พร้อมด้วย นายบรรจง สีคำ นายนราธิป บุญรมย์ น.ส.มณีจันทร์ ธาตุทอง รอง ผอ.ร.ร. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  มาให้การต้อนรับ

นายธีวราช อ่อนหวาน ผอ.ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา  กล่าวว่า  ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2522 สังกัด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธรโดยมี ท่าน ดร. รัตติกร ทองเนตร เป็น ผอ.สพม.  โดย ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา มีน.ร.จำนวน 1,200 คน รับ น.ร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559  ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2563-2567)จากสำนักงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน   ร.ร.ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบ ได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธรให้ ร.ร.เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร.เรียนรวม จ.ศรีสะเกษ

นายธีวราช อ่อนหวาน ผอ.ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา  กล่าวต่อไปว่า ร.ร.เบญจลักษ์พิทยาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง น.ร.และประชาชนชาว อ.เบญจลักษณ์ ในการพัฒนาภูมิทัศน์ของ ร.ร. โดยพวกเราได้พากันทำเอง เป็นน้ำตกภายในบริเวณ ร.ร.เพื่อสร้างบรรยากาศที่ทำให้ ร.ร.ของเราน่าดูน่าอยู่น่าเรียนชุมชนและคุณครูมีความสุขทำให้บรรยากาศของ ร.ร.ร่มรื่นเด็ก ๆนักเรียนก็ไม่หนีไปไหน เพราะว่าเด็กๆชอบบรรยากาศของ ร.ร.เป็นแหล่งเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะมีกิจกรรมระดมทรัพยากรในปลายปีนี้ด้วย ซึ่งศิษย์เก่าจะเป็นผู้ร่วมทำ เราไม่ได้จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรมานานแล้ว ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง เพื่อทำให้ ร.ร.เป็น ร.ร.ที่มีความสุขมีคุณภาพเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและมีคุณค่าในสังคม  และในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 30-31 ธ.ค. 2565 ร.ร.จะได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน จะจัดงาน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมกีฬา บริการชุมชน

นายธีรวัฒน์ คำศรี อดีตรอง ผอ.สพป.เชี่ยวชาญและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.          เบญจลักษ์พิทยา กล่าวว่า ช่วงที่ตนมารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าน ผอ.ร.ร.ได้เรียนเชิญคัดคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีบุคคลหลากหลายอาชีพตั้งแต่ผู้นำชุมชนแทบจะครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่มีโควิด 19  ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคณะกรรมการทุกท่าน มีการเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็มีการประชุมผ่านออนไลน์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ช่วงที่มีการพัฒนา ร.ร.เราก็ได้รับทราบตลอดมีการสื่อสารกัน ทาง ร.ร.มีทีมงานที่ดีในการประสานงานระหว่างชุมชนผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาและ ร.ร.ล่าสุดก็มีผลงานออกมามากมายตามที่ท่าน ผอ.ร.ร.นำเสนอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่เห็นอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมและล่าสุดจริงๆ ในวันที่ 30 ธ.ค.65 ที่จะถึงนี้ ศิษย์เก่าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นอีกก็คือ หาเงินรายได้ในการสร้างโดมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้เป็นศูนย์การประชุมราชการของ อ.เบญจลักษ์ ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดมแห่งนี้ก็จะสามารถรองรับการประชุมต่างๆซึ่งไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อน เป็นงานล่าสุดที่จะจัดขึ้นมาในวันที่ 30 ธ.ค. 65 โดยคาดว่าโดมแห่งนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาทเศษ

พ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here