ศรีสะเกษ ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จัดรูปแบบการเรียน เปิดภาคเรียน 14 มิ.ย.นี้

63

นายสุรชาติ  ทอนศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษได้กำหนดการเปิด ในวันที่ 14 มิ.ย.64  โดยแบ่ง น.ร.เป็น 2 กลุ่มชาย-หญิงสลับกันมาเรียน    โดยได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเปิดเรียนตามปกติแบบ On Site ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า  การเข้าร.ร.ของ น.ร. เมื่อผู้ส่งได้ส่ง น.ร.ที่ประตู ร.ร.ตามที่ลงทะเบียนไว้แล้ว น.ร.เดินเข้าประตู ร.ร. โดยดำเนินการดังนี้   สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร.ร.ทุกคน  / รับการตรวจวัดอุณหภูมิ/ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  /เดินเข้าอาคารเรียนของตน  /การเรียนในชั้นเรียน  5.1 น.ร.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  การมาเรียนของ น.ร.ห้องเรียนปกติเรียนเวลา 08.00 น. – 15.30 น. ขั้นอนุบาล 1,2,3 ห้องเรียนปกติ ชั้นอนุบาล 1,2,3 โครงการ EP ชั้น ป.1,ป.2,1.3,1.4,.5,1.6 ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนโครงการพิเศษเรียนเวลา 08.00 น.- 16.30 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบ 8 กลุ่มสาระ วิชาภาคปฏิบัติ ให้เรียนเฉพาะภาคความรู้ไปก่อน การจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างตามกำหนด

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here