ศรีสะเกษ ผอ.รพ.กันทรลักษ์ ยันไม่มีการสวมสิทธิ์ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

8

จากกรณีที่ นายบัวสิน วงษ์แก้ว อายุ 52 ปี ได้เข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่า ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 ที่รพ.ศิครินทร์ ถนนลาซาล  กรุงเทพ แต่ทาง รพ.ไม่สามารถฉีดเข็ม 2 ให้ได้ เพราะมีคนสวมสิทธิ์ของนายบัวสินไปแล้ว ซึ่งจากการที่ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่า มีคนสวมสิทธิ์นายบัวสินไปฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 ที่ รพ.กันทรลักษ์  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีข้อมูลระบุไว้ในระบบ  ทำให้ถือว่า นายบัวสิน ได้รับวัคซีนทั้ง 2 เข็ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง นายบัวสิน จะประสานไปทางรพ.กันทรลักษ์ว่า ในวันที่ 14 ก.ย.64 ที่ผ่านมานั้น มีใครมาฉีดวัคซีนโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของตนหรือไม่อย่างไร   

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ รพ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ โดยได้เข้าพบกับ นายแพทย์ลักษณะเลิศ  วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์  เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่ง ผอ.รพ.กันทรลักษ์  กล่าวว่า เรื่องนี้ตนขอเรียนว่า เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการลงข้อมูลในเวชระเบียนของผู้มาเข้ารับการบริการ เนื่องจากว่า เลขประจำตัวประชาชนมีความคลาดเคลื่อนไป 1 ตัว  ทำให้ข้อมูลในระบบไปขึ้นที่ชื่อของอีกบุคคลหนึ่ง  ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์ลักษณะเลิศ  วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์   กล่าวต่อไปว่า  เรื่องนี้ทราบว่า ได้มีการทำความเข้าใจและแจ้งให้เจ้าตัวได้รับทราบแล้ว และไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติม ซึ่งนายบัวสิน สามารถที่จะไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ทันที  โดยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังความถูกต้องของข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  เพราะว่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผลต่อผู้รับบริการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก อย่างไรก็ตามตรงนี้ ตนจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกต่อไป/

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here