ศรีสะเกษ ผอ.กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวเผยข้าวปีนี้คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร

4

ที่แปลงนาสาธิตข้าวอินทรีย์  บ้านโพนยาง ต.โพนยาง  อ.วังหิน  จ.ศรีสะเกษ  นายประสงค์  ทองพันธ์ ผอ.กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเป็นประธานลงแขกเกี่ยวข้าวและตุ้มโฮม ฮักมั่น ผูกพันด้วยใจ  โดยมีนายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  ผศ.ดร.ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา  ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ผุสดี   บุญชัย  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ นายสมหวัง นาครินทร์ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.วังหิน นำสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.วังหินจาก 13 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและตุ้มโฮม ฮักมั่น ผูกพันด้วยใจ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตชุมชนการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวบ้านโพนยาง ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษต่อไป

นายประสงค์  ทองพันธ์ ผอ.กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  ดูที่ภาพรวมแล้วคุณภาพของข้าวปีนี้ไม่ดีเท่าที่ควร เท่าที่ดูจากการที่พี่น้องเราไปเก็บเกี่ยวไปแล้วในการตากข้าวก็จะมีปัญหาด้านคุณภาพอยู่ ก็เห็นใจพี่น้องชาวนาเอง เห็นใจทั้งพี่น้องผู้รับซื้อเองคือโรงสีเพราะข้าวที่ผลิตออกมานี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรก จะเป็นปัญหาเรื่องภัยแล้งพอเจอช่วงแล้งก็ทำให้มีปัญหาวัชพืชขึ้นมาในแปลงนาค่อนข้างจะเยอะ พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเราก็ใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นขณะที่เก็บเกี่ยวก็มีฝนตกลงมาทำให้เม็ดข้าวมีความชื้น เวลาเอาไปตากแดดก็จะทำให้ลักษณะทางกายภาพของข้าวไม่ค่อยได้ดี ดูแล้วไม่ค่อยได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวในความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรจะได้ราคาต่ำ แต่จริงๆแล้วทางโรงสีเองก็คงมีความหนักใจเหมือนกันลักษณะนี้จะไปโทษส่วนใดส่วนหนึ่งก็คงจะไม่ได้ เราก็คงจะต้องช่วยกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวเกษตรกรเองและด้านผู้ประกอบการโรงสี ก็ขอให้ได้ช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าแต่ละปีปัญหาเรื่องข้าวไม่เหมือนกัน

ผศ.ดร.ฐิตารีย์  ไตรสรณปัญญา  ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในเรื่องของราคาข้าวที่ราคาตกมันเป็นเรื่องของกระบวนการรับซื้อข้าว เป็นเนื่องจากตลาดทั่วโลกที่มันมีปัญหา  แต่แนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและโครงการกระทรวงของเราก็มีในเรื่องของการประกันรายได้ที่ดูแลเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นเพื่อเยียวยาให้เกษตรกรอยู่ได้ แม้กระทั่งดูแลในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวและค่าเก็บพืชผลด้วย ตรงนี้เราจะประกันรายได้ให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้ประทังอยู่ได้  ในช่วงนี้เกษตรกรยังไม่ต้องขายข้าวแต่จะมีเงินเข้ากระเป๋าข้างซ้ายก่อนแล้วในส่วนของส่วนต่าง แต่โครงการของเราคือการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรตรงนี้เกษตรกรจะได้รับเติมเต็มในส่วนนี้ก่อน/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here