ศรีสะเกษ ผกก.ตม.ตรวจเข้มสถานประกอบการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

7

พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  ตนได้สั่งการให้พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ   ร่วมชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ,ผู้แทนแรงงาน จ.ศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางาน  จ.ศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมือง จ.ศรีสะเกษ,ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ, รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดา  ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน  4  แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท  เอี่ย จ.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง มีแรงงานไทย 187  คน มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 6 คน (กัมพูชา 1 , ลาว 5) 2.นายวีระวัต เหง้าโพธิ์ เลขที่ 982 หมู่ 2 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ มีการใช้แรงงานคนไทย 7 คน แรงงานต่างด้าว 3 คน (กัมพูชา)  3. หจก.โรงสีตั้งไพบูลย์ เลขที่ 262  หมู่ที่ 14 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจการ โรงสีข้าวไม่มีแรงงานไทย   มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 12 คน สัญชาติเมียนมาร์ 4.หจก.พรประเสริฐฟู๊ด เลขที่ 92 หมู่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ ประเภทกิจ  ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้น แรงงานไทย  จำนวน 4  คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 4 คน (พม่า ) 

ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยด้วยว่า ซึ่งผลการปฏิบัติไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด  ซึ่งคณะทำงานฯ  ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการนายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561,  กฎหมายประกันสังคม, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม.,  แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การห้ามใช้แรงงานคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย,ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต,การตรวจสุขภาพประจำปี, การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ, การแนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งเจ้าของสถานประกอบการได้รับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด/

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here