ศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมชื่นชมศรัทธาพระครูโกศลสิกขกิจอนุรักษ์มวยไทย จัดใหญ่งานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซี่ยน

24

 ที่บริเวณตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  นายวิทยา   วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย  นายประหยัด  ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา และอำเภอภูสิงห์ ได้จัดงานนี้ขึ้น  มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงทั้งการแสดงมวยไทย การแสดงรำของนักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน  ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  

ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ ได้มอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับ  อสม.ตำบลไพรพัฒนา จำนวน 89 ตัว  มอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คันให้กับประธานชมรมกำนัน ผญบ.อ.ภูสิงห์ เพื่อให้นำเอาไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท๊อป  และจำหน่ายอาหารท้องถิ่นต่างๆ มากมาย  โดยมี นายเฮง ไชยนะรา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอภูสิงห์ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี ส.อ.ธีรยุทธ มณีโชติ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา นายก อบต.ทุก อบต.กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน อสม.มาร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้

นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น จ.ศรีสะเกษร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตลอดจนสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ซึ่งตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา ได้รับการพิจารณา เป็นพื้นที่ดำเนินการจัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผลจากการจัดงานที่ผ่านมา ทำให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่เกิดการพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์ ให้เกิดการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวอำเภอภูสิงห์และอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ตนได้ชมการแสดงมวยไทยของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง   ซึ่งมีการไหว้ครูอย่างสวยงามมาก เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเรา ที่ชาวต่างชาติเมื่อได้มาชมแล้วก็มีความชื่นชอบศิลปะมวยไทยเป็นอย่างมาก  ตนขอชื่นชมและศรัทธา พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงที่ได้อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยเอาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของลูกหลานไทยตลอดไป

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here