ศรีสะเกษ ประกาศงดจัดคอนเสิร์ตงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท

13

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2565  ซึ่ง จ.ศรีสะเกษได้จัดงานเทศกาลปีใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันพุธที่ 29 ธ.ค. 2564  ถึง วันอังคารที่ 4 ม.ค. 2565  รวม 7 วัน 7  คืน  โดยวัตถุประสงค์การจัดงานนี้เพื่อหารายได้ไปใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ และกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาว จ.ศรีสะเกษ ให้ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดีงาม และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ได้พักผ่อนหย่อนใจ ร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการเลือกซื้อสินค้าในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ  ประจำปี 2565

ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ได้นำเอาเสื้อยืดจำนวน 200 ตัวมีตัวอักษรว่า อะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ และอักษรคำว่า ผาพญากูปรี กระเป๋าผ้าลดภาวะโลกร้อนจำนวน  200 ใบ  เงินสด จำนวน  20,000 บาท มามอบให้กับ ผวจ.ศรีสะเกษและนายกเหล่ากาชาด  ศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ โดยมี นายสำรวย เกษกุล  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต  นายนพ   พงศ์ผลาดิสัย  น.ส.ชนมณัฐ   รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  นพ.ทนง   วีระแสงพงษ์  นพ.สสจ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ                               ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์   นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์   หลาวทอง  ผอ.รพ.ศรีสะเกษ  พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์  แก้วจันดี รอง ผบภ.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุวรรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะ หน.ส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ มาให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้

นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าของร้านค้าจากเอกชน  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การเดินแบบผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ  การประกวดผ้าแส่วเบญจศรี การประกวดแข่งขันแส่วผ้าเบญจศรี การประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา การประกวดบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุธรรมชาติ การประกวด Live สด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และวอลเลย์บอล  การแสดงและกิจกรรมบนเวทีกลางของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัด เช่น การประกวดร้องเพลงของผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น การประกวด Cover Dance การประกวดธิดาสี่เผ่าไทย การเดินแบบผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ การแสดงโขนขุขันธ์ เป็นต้น การจัดกิจกรรมจำหน่ายและออกสลากการกุศล ราคาฉบับละ 50  บาท มีรางวัล ประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ การจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ได้จัดเตรียมงานไว้เป็นอย่างดี อำนวยการ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานในฝ่ายอย่างใกล้ชิด จนทำให้การจัดงานครั้งนี้สมบูรณ์แบบและดำเนินไปด้วยดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงาน ส่วนราชการ อำเภอ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิและประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษเป็นอย่างดี

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  การจัดงานปีนี้ได้มีการงดจัดคอนเสิร์ตต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเราได้พยายามทำให้บรรยากาศไม่อยู่ในความเสี่ยง ต้องขออภัยในหลายๆกิจกรรมที่จำเป็นต้องลด เราก็มาเสริมกิจกรรมในการที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้นำพี่น้องมาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าโอท๊อป มาออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆเพื่อกระจายสินค้าต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน อีกส่วนนั้นก็คือพี่น้องก็จะได้มีโอกาสจับฉลากกาชาดเพื่อจะได้ร่วมกันทำบุญ ของรางวัลจากปีที่แล้วเราก็พยายามจะออกให้หมด ก็ขอฝากสื่อสารไปว่าของรางวัลเราเตรียมไว้สำหรับ 10 วัน แต่ปีนี้จะต้องนำรางวัลมาออกใน 7 วัน ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวัน จะมีรางวัลใหญ่ๆ จะมาออกรางวัลเยอะมาก ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้มาร่วมร้านธารากาชาด เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะได้กลับคืนไปหาพี่น้องประชาชนของเราทั้งสิ้น เพื่อจะได้ช่วยในการบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ และกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ ของ จ.ศรีสะเกษต่อไป/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here