ศรีสะเกษ ปภ.ร่วมกับ อ.ภูสิงห์ใช้แบ็คโฮขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล เพื่อระบายน้ำท่วมออกจากไร่นาบ้านเรือนของชาวบ้าน

7

ที่สะพานห้วยกระโดน ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายนิคม วงศ์ก่อ หน.สนง.ปภ.สาขากันทรลักษ์พร้อมด้วยนายเศกสรรค์ ขจรโมทย์  ปลัด อ.ภูสิงห์และ                       นายศิริพงษ์   กุลวงษ์  กำนัน ต.ตะเคียนราม ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเอารถแบ็คโฮและรถบรรทุก 10 ล้อ ไปทำการขุดลอกกำจัดวัชพืชออกจากบริเวณใต้สะพานแห่งนี้  เนื่องจากว่า วัชพืชไหลมากับน้ำป่าที่ไหลมาจากเขื่อนห้วยติ๊กชูและหนองแบกชะนังไหลลงมารวมกันปิดทางน้ำไหลบริเวณสะพานแห่งนี้ ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าไปท่วมไร่นาบ้านเรือนของชาวบ้านในเขต ต.ตะเคียนราม  โดยรถแบ็คโฮได้ตักเอาวัชพืชขึ้นมาจากน้ำใส่รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อนำเอาไปกองไว้บริเวณข้างสะพานห้วยกระโดนจนแล้วเสร็จ ทำให้น้ำไหลผ่านบริเวณนี้ได้สะดวก ส่งผลให้ระดับน้ำท่วมไร่นาของชาวบ้านเริ่มลดระดับลง โดยมีชาวบ้านมาช่วยกันคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถทุกชนิดที่ผ่านไปมาบริเวณนี้ระหว่างที่รถแบ็คโฮกำลังขุดลอกวัชพืชขึ้นมาจากน้ำ 

นายศิริพงษ์   กุลวงษ์  กำนัน ต.ตะเคียนราม กล่าวว่า จุดนี้เป็นเส้นทางน้ำของ ต.ตะเคียนรามซึ่งน้ำตรงนี้จะไหลมาจากเขื่อนห้วยติ๊กชูและหนองแบกชะนัง ตรงนี้เป็นทางผ่านที่น้ำไหลไปทาง อ.ขุขันธ์  โดยน้ำจากตรงนี้จะไหลไปกระทบกับถนนสาย 24 ของเขต อ.ขุขันธ์และจะไหลไปทางตัว จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากวัชพืชนี้จะมารวมกันที่บริเวณคอสะพานทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้สะดวก ถ้ามีฝายตรงบริเวณสันน้ำเส้นใดเส้นหนึ่งแตก น้ำก็จะทะลักเข้าท่วมเขต ต.ตะเคียนรามทันที ซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้มีผลกระทบต่อชาวบ้านของ ต.ตะเคียนราม มีหมู่บ้านโดนน้ำท่วมหนักจำนวน 3 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 4 บ้านขะหยอง หมู่ที่ 8 บ้านตาโสม  และหมู่ที่ 11บ้านตำหนัก ไร่นาของชาวบ้านโดนน้ำท่วมแล้วประมาณ 200 ไร่

นายนิคม   วงศ์ก่อ หน.สนง.ปภ.สาขากันทรลักษ์ กล่าวว่า  ในการให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเบื้องต้นนั้น จะต้องรีบเรื่องการระบายน้ำออกจากทางบริเวณนี้ให้เร็วที่สุด พอน้ำไหลไปถึงบ้านนกยูง จะผันน้ำไปทางบ้านละลมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมที่บนถนน 24 โดยจะผันน้ำไปทางบ้านละลมส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะผันน้ำไปทางหมู่ 4 หมู่ 11 และหมู่ 8 ตามที่ท่านกำนันได้กล่าวไปแล้ว แต่ตามความเป็นจริงแล้วเราจะผันน้ำไปทางบ้านละลมให้มากที่สุด ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน ซึ่งตรงนี้เป็นผลกระทบจากเขื่อนห้วยติ๊กชูและหนองแบกชะนัง ซึ่งการที่น้ำท่วมในครั้งนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นการท่วมไร่นาของชาวบ้านประมาณ 500 กว่าไร่ในเขต อ.ภูสิงห์ มีน้ำท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ประมาณ  2 หลัง เป็นบ้านที่อยู่ริมตลิ่ง  ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านที่โดนท่วมจริงๆ นั้นยังไม่มี ซึ่งคาดว่าหากฝนไม่ตกอีก    2 วันสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณนี้ก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งต่อไปจะมีผลกระทบที่ อ.ขุขันธ์ที่จะรองรับน้ำป่าจากจุดนี้ตนจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ต่อไป/

 ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here