ศรีสะเกษ น้ำทะลักท่วมไร่หอมแดงยางชุมน้อยเสียหายยับกว่า 2,000 ไร่

0

ที่บ้านเมืองแสน ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ  ปรากฏว่าได้มีน้ำจากลำน้ำมูลเอ่อล้นทะลักเข้าไปท่วมพื้นที่ปลูกหอมแดงของเกษตรกร โดยไร่หอมแดงดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ว คาดว่าอีกประมาณ 15 -20 วันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวไว้ทำพันธุ์หรือจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งพบว่าไร่หอมแดงที่เกษตรกรปลูกไว้ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้ง อ.ยางชุมน้อย ได้รับผลกระทบ จำนวน 2,048 ไร่ มูลค่าความเสียหายประมาณกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวหากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เป็นเงินไร่ละ 1,980 บาท ทั้งนี้ หากราคาหอมแดงอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 25 – 30 บาท เกษตรกรจะมีรายได้เมื่อหักต้นทุนแล้ว ประมาณ 2 – 3 แสนบาท  แต่เมื่อถูกน้ำท่วมเสียหายหมด  เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเนื่องจากว่า ได้จ่ายเงินลงทุนปลูกหอมแดงไปแล้วจำนวนมาก

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ตนมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่ถูกน้ำท่วมเป็นอย่างมาก โดยหอมแดงที่ปลูกไว้ส่วนใหญ่อายุพืชยังไม่ถึงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยว   ตนจะได้รายงานเรื่องนี้ให้ นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษได้รับทราบเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด  ซึ่งในเบื้องต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานงานกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อขอให้รับซื้อหอมแดงสดนำเอาไปแปรรูป หรือ นำไปจำหน่ายตามท้องตลาด เพื่อให้เกษตรกรพอมีรายได้นำไปเป็นทุนเพื่อปลูกใหม่ภายหลังน้ำท่วมลด  โดยทางภาคเอกชนจะได้ช่วยรับซื้อหอมแดงดังกล่าว ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท เพื่อนำไปแปรรูปส่งขายต่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ตนจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมภายใน 60 วัน

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here