ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณตรวจประเมินโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือน

14

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคมบ้านเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นางขวัญตา  คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง   นางปวีณา  คุณสิงห์  ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง    นายวีระยุทธ  ศรีละพันธ์  ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนของครัวเรือน ระดับพื้นที่ตำบลเสียว 

โดยได้มอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนดโดยให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือนเพื่อช่วยลดขยะที่ต้นทางลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะและยังช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้ลูกหลานได้อยู่อาศัย ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน 

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยต่อไปว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณมีเป้าหมายในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100% ของจำนวนครัวเรือน  โดยตำบลเสียวตำบลหนองม้าและตำบลอีเซได้ดำเนินการรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ครบ 100% แล้ว ยังเหลือตำบลโดดและตำบลผือใหญ่ ซึ่งดำเนินการยังไม่ครบ 100%  โดยได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลโดดและเทศบาลตำบลผือใหญ่นัดประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ของตนเองเพื่อขับเคลื่อนการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้ครบ 100% ต่อไป  ในการนี้ ได้ดำเนินการตรวจประเมินการจัดทำถังขยะเปียกรายครัวเรือนในพื้นที่บ้านเสียวหมู่ที่ 2 ตำบลเสียว และจัดกิจกรรม บำรุงรักษาดิน “วันดินโลก”  World Soil Day  โดยมี  นายจันทร์  โต๊ะสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว  ร.ต.อ.เสถียร  พรหมสุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า   นายเสถียร  น้อยดำ  รองนายกเทศมนตรีตำบลโดด   นายอารยะ  จันทร์มหา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า   นางสาวจันทร์สุดา จันทร์โท รักษาการปลัดเทศบาลตำบลผือใหญ่ นายบุญเริ่ม  นิลโชติ  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว  นายวิจิตร  ธรรมบุตร  ผอ.รพ.สต.เสียว   ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายประสาน  ขันติวงศ์  กำนันตำบลเสียว   ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์  สารวัตรกำนัน  ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป/

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here