ศรีสะเกษ นายก อบต.สมอ เชิญร่วมงานวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน อโรคยาศาล

5

ที่ทำการ อบต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ เปิดเผยว่า  อบต.สมอ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่ ส.อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขต ต.สมอ ได้กำหนดจัดงานวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5) ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 เม.ย.2565 ณ บริเวณปราสาททามจาน หมู่ที่ 12 ต.สมอ อ.ปรางค์ภู่ จ.ศรีสะเกษ โดยกำหนดการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ตั้งขบวนเครื่องเซ่นไหว้ ณ บริเวณทางเข้าบ้านทามจาน เคลื่อนขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้เข้าสู่อโรคยาศาลปราสาททามจาน  จะมีการประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รำบวงสรวงอโรคยาศาลปราสาททามจาน เซ่นไหว้อโรคยาศาลปราสาททามจาน รับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายประกอบพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ เปิดเผยต่อไปว่า  พระธาตุปราสาททามจาน เป็น “อโรคยาศาล หรือ อโรคยาศาลา” หรือศาสนสถานประจำโรงพยาบาล 1 ใน 102  แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรทรงโปรดให้สร้างขึ้น เช่นเดียวกับโบราณสถานรูปแบบเดียวกันอีกหลายแห่งที่พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย มีอายุราวพุทธสตวรรษที่ 18 ( พศ.1724 – พศ. 1763)ปราสาททามจาน ตั้งขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมร ในศิลปะแบบบายน ประกอบด้วย ปราสาทประธานสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีบรรณาลัยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ซึ่งมีโคปุระ (ซุ้มประตู) อยู่ทางทิศตะวันออกโดยมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่นอกกำแพงแก้วทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีชาลาหรือทางเดินทอดไปสู่บารายหรือสระน้ำขนาดใหญ่  นอกกำแพงทางทิศตะวันออก

นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ เปิดเผยด้วยว่า  โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478  หน้า 3679- 3717และประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน เล่มที่ 99 ตอนที่ 130 วันที่ 14 ก.ย.2525 หน้า 3692 พื้นที่โบราณสถานมีประมาณ 4 ไร่ 81 ตารางวา ต่อมาในปี 2552 สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ได้ขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบโบราณวัถตุสำคัญ ได้แก่ ศิลาจารึก และรูปเคารพต่าง พร้อมทั้งได้บูรณะซ่อมแชม ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสง่างาม เมื่อปีพ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555 โบราณสถานปราสาททามจาน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจจากทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาเยี่ยมชม อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านทามจานและหมู่บ้านใกล้เคียงเติบโตขึ้นได้ ปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์โบราณสถานปราสาททามจานตามเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาว ต.สมอ อ.ปรางค์กู่และอำเภอใกล้เคียงทุกท่านไปร่วมงานวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน  อโรคยาศาล หรือ อโรคยาศาลา ในวันเสาร์ ที่ 16 เม.ย.2565 ณ บริเวณปราสาททามจาน หมู่ที่ 12 ต.สมอ อ.ปรางค์ภู่ จ.ศรีสะเกษ

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here