ศรีสะเกษ นายก อบต.สมอ จัดยิ่งใหญ่วันไหว้พระธาตุปราสาททามจานอโรคยาศาลอายุกว่า 800 ปี

14

ที่โบราณสถานปราสาททามจาน หมู่ที่ 12 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5)  ซึ่ง นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก  อบต.สมอ ร่วมกับ ผู้บริหาร อบต.สมอ สภาวัฒนธรรมตำบลสมอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาว ต.สมอ ได้ร่วมกันจัดงานงานนี้ขึ้น  ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตายิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ประกอบด้วย หัวหมู เป็ดไก่ อาหาร ผลไม้ต่าง ๆ จำนวนมาก  นำมาประกอบพิธีไหว้พระธาตุทามจาน  ผู้มาร่วมพิธีทุกคนได้พากันแต่งกายด้วยชุดเผ่าเขมรอย่างสวยงามมาร่วมพิธี

โดยนายอำเภอปรางค์กู่ ได้นำผู้มาร่วมพิธีทุกคนจุดธูปเทียนบูชาไหว้พระธาตุทามจาน และนางทิพวรรณ  ได้นำเอาพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองเข้าไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทเพื่อความเป็นสิริมงคล มีการรำบวงสรวงอย่างสวยงามมาก โดยมี นางทิพวรรณ  นาคามูระ นายก อบต.สมอ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุจาภา   วีสเพ็ญ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย ดร.วิลดา  อินฉัตร อดีต สว.ศรีสะเกษ นายการุณ  สุจริตประภากร  ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต อ.ปรางค์กู่  นางจันทรา   สาระชาติ เกษตร อ.ปรางค์กู่ พ.ต.สราวุฒิ   ศรีวัง ปลัด อบต.กู่ นายก อบต.ทุก อบต. ผู้บริหาร ร.ร. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาว ต.สมอ จำนวนมากมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

ดร.วิลดา  อินฉัตร อดีต สว.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ปราสาททามจาน เป็นปราสาทที่เก่าแก่มาก และเป็นสถานที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษที่มีปราสาทกระจายอยู่หลายแห่ง โดยประเพณีการไหว้พระธาตุปราสาททามจานเป็นประเพณีที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมานานหลายสิบปีแล้ว  ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศ ได้มาเที่ยวชมปราสาททามจานซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณที่เก่าแก่สวยงามมากและมากราบไหว้ขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในปราสาทที่ยิ่งใหญ่สวยงามนี้

นางทิพวรรณ  นาคามูระ นายก อบต.สมอ  กล่าวว่า  ตำบลสมอ มีโบราณสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ปราสาททามจาน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทามจาน หมู่ที่ 12 โบราณสถานแห่งนี้เป็น “อโรคยาศาล” หรือ ศาสนสถานประจำโรงพยาบาล 1 ใน 102 แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรทรงโปรดให้สร้างขึ้นเช่นเดียวกับโบราณสถานรูปแบบเดียวกันกับอีกหลายแห่ง ที่พบกระจายอยู่ในภาคะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1724 – พ.ศ.1763) หรือประมาณ

800 กว่าปีมาแล้ว  ซึ่งในปี 2552  สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ได้บูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี พบโบราณวัตถุสำคัญ ประกอบด้วย ศิลาจารึก และรูปเคารพต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปที่เรียกว่า ไกสัชยคุรุไวฑูรย์เป็นต้น โบราณวัตถุดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่สำนักศิลปากรที่ 11อุบลราชธานี แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโบราณสถาน ปราสาททามจานได้ไปอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน เป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นงานไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น15ค่ำ เดือน 5) นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน สืบไป

นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่  กล่าวว่า  โครงการวันไหว้พระธาตุปราสาททามจานเป็นโครงการ ฯ ที่ดี เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้ คงไว้ในชุมชน และโบราณสถานแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน นอกจากนี้ยังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนและของจังหวัดต่อไป ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากผู้นำชุมชนแล้ว ยังมีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรม มาซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเรียนรู้ พร้อมที่จะเป็นคนสืบสานประเพณีท้องถิ่นในรุ่นต่อไป ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของปราสาททามจาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here