ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านหนองม้า หมู่ที่ 2 ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณจ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  พ.ต.อ.เสรี คงยืนยง ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ นางสาวนงเยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอ ดร.สุรพล  นามวงษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นายนิคม  ชาลีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  จ่าเอกโอภาส  ทองขาว  ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ผู้แทนเกษตรกรอำเภอ ผู้แทน ผอ.รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  ร.ต.อ. เสถียรพรหมสุวรรณ นายก อบต.หนองม้า นายอารยะ จันทร์มหา ปลัด อบต.หนองม้า นายบุญส่ง ดวงพรม กำนันตำบลหนองม้า  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลหนองม้า ได้นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า  การนำส่วนราชการต่างๆออกมาในครั้งนี้ เพื่อให้บริการประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน  สาทิตการแส่วผ้า และให้บริการตัดผมสุภาพสตรี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ให้บริการตัดผมชายโดย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ 23   ให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดและลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ และให้บริการอาหารว่าง ของ อบต.หนองม้า  แจกเมล็ดพันธ์ผักและหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  การประชาสัมพันธ์แจกคู่มือประชาชนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ของ สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  แจกยาถ่ายพยาธิและวิตามินโคกระบือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยปศุสัตว์อำเภอ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด//

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here