ศรีสะเกษ ททท.สำนักงานสุรินทร์มอบป้ายสัญลักษณ์ SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวหลัง โควิด-19 คลี่คลาย

3

ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวิชัย  ตั้งคำเจริญ  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)ให้กับสถานประกอบการใน จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ได้จัดพิธีนี้ขึ้น โดย 10 กิจการด้านการท่องเที่ยว

 ได้แก่  ประเภทภัตตาคาร / ร้านอาหาร  ประเภทโรงแรม / ที่พัก และสถานที่จัดประชุม  ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ  ประเภทบริษัทนำเที่ยว  ประเภทสุขภาพ และความงาม  ประเภทห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  ประเภทโรงละคร โรงมหรสพ และการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่น ที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 24 ราย  โดยมี นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำผู้ประกอบที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน SHA แล้ว เข้ารับมอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในครั้งนี้

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า  ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้มาใช้บริการหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย  โดย ททท.เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ผ่านเกณฑ์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ วันที่ 27  กันยายน 2564  มีผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน SHA จำนวน 29 รายที่มาเข้ารับการมอบป้ายสัญลักษณ์

นายวิชัย  ตั้งคำเจริญ  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  มีการประกาศยอดผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ของ จ.ศรีสะเกษจำนวน 13 รายด้วยกัน โดยก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 100 ราย  นับว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปในทางที่ดีขึ้น  และคงจะมีการผ่อนคลายในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศบค.  โดยยอดผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งประเทศไทยที่มีการประกาศช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งหากว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อการค้าและการท่องเที่ยวของจ.ศรีสะเกษ ซึ่งการที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  ได้มอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)ให้กับสถานประกอบการใน จ.ศรีสะเกษ จะเป็นเตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาในเขตพื้นที่ของ จ.ศรีสะเกษว่าจะได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here