ศรีสะเกษ ตีเส้นทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของคนเดินข้ามถนน พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมาย

7

 ที่บริเวณถนนหน้า ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ถ.ทองมาก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย   เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธี Kick off กิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”  ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับตำรวจภูธรศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดย ผวจ.ศรีสะเกษ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมเดินข้ามทางม้าลาย

จากนั้น ได้ใช้เครื่องมือตีเส้นทางข้ามถนนเพื่อให้เห็นเด่นชัด  มี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี พ.ต.อ.เทพพิทักษ์  แ สงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พ.ต.ต.ทนงศักดิ์   ยะสูงเนิน สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.เมืองศรีสะเกษ  เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ น.ร.ร.ร.กีฬาศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้     นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถ จยย.ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565  ได้กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถ จยย.ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ได้แก่ 1) มาตรการด้านกฎหมาย 2) มาตรการด้านถนน 3) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยให้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยให้ อปท. เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนนในความรับผิดชอบ  รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟและป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรบผิดชอบของ อปท. ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรฐานแบบป้ายและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่  เพื่อให้ อปท.ในพื้นที่  จ.ศรีสะเกษนำไปใช้เป็นแบบปรับปรุงแก้ไข ด้านกายภาพของถนนในความรับผิดชอบ ที่เป็นบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย

พ.ต.อ.เทพพิทักษ์   แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ตนได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.สันติ   เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ให้มาร่วมดำเนินการกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนน ซึ่งตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตร.ทุก สภ.ของ จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจเข้มการใช้รถใช้ถนน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลประชาชนที่จะใช้ทางม้าลายเพื่อข้ามถนน ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ตร.อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะใช้ทางม้าลายข้ามถนนอย่างเต็มที่

นายสำรวย   เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า   ในเบื้องต้นเราได้กำหนดจุดที่จะทำทางม้าลายให้มันเกิดความชัดเจนในส่วนหนึ่งคือให้สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ ส่วนที่สองคือต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดส่วนที่สามก็คือพยายามจะสร้างตัวที่เป็นอัตลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้เราได้ปรับปรุงพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินการขีดสีตีเส้นทุกวันพุธ  เริ่มดำเนินการมาหลายสัปดาห์แล้ว  ในวันนี้จะมาเน้นด้านการปรับปรุงทางข้ามโดยทางแขวงทางหลวงชนบทได้ออกแบบ จะเห็นได้ว่าทางข้ามที่เราได้ออกแบบมานี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นแบบตรง โดยจะมีส่วนเลี้ยวก่อนพอเป็นจุดสังเกตเพราะว่าปกติแล้วคนจะเดินทะลุตรงแต่ทางข้ามตัวใหม่ที่เราออกแบบนี้จะเดินกลับย้อน จะทำให้มองไปอีกด้านหนึ่งไม่ตรงกัน

ซึ่งจะเป็นเทคนิคด้านความปลอดภัย นอกจากนี้การทำทางม้าลายจะทำจุดสังเกตของจังหวัด  3 จุดใหญ่คือ  1.บริเวณสี่แยกสะพานขาว  2.บริเวณหอนาฬิกา 3.บริเวณสี่แยกซุ่นเฮง ซึ่ง 3 จุดนี้จะเป็นจุดที่ทำเป็นอัตลักษณ์โดยทางแขวงทางหลวงชนบทได้ทำการออกแบบ จะใช้สัญลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดควบคู่ไปกับสัญลักษณ์ทางการจราจร ในส่วนของทางแยกทางร่วมทางข้ามให้มีความปลอดภัยและเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด   ตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการส่วนหนึ่งไปแล้ว ซึ่งในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงบริเวณต่างๆให้มีความสวยงามให้เป็นอัตลักษณ์และสร้างความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเต็มที่ต่อไป/

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here