ศรีสะเกษ ตม.จัดชุดร่วมบูรณาการ เปิดปฏิบัติการ KICK OFF ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

0

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ  สุทธปรีดาผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ,  พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้  พ.ต.ท.กันตภณ  หนองเหล็ก สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ พร้อมชุดสืบสวน  นำรถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ BMW  ร่วมบูรณาการเปิดปฏิบัติการ KICK OFF ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล  ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องเร่งรัดดำเนินการป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับยาเสพติด, การค้ามนุษย์, การครอบครองและพกพาอาวุธปืน, การพนัน, การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการจัดระเบียบสังคมสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ  ซึ่งชุดตรวจประกอบด้วย ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ,สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ, กอ.รมน.ศรีสะเกษ, ศอ.ปส.จ.ศก, เทศบาลเมืองศรีสะเกษ, อำเภอเมืองศรีสะเกษ, แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ, วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, พมจ.ศรีสะเกษ, ภ.จว.เมืองศรีสะเกษ, สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และ ตม.จว.ศรีสะเกษ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี โดยมีกำลังพลทั้งหมด 200 นาย ได้ออกปฏิบัติการ KICK OFF การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ 

พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ผลการปฏิบัติ  ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด   ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ  นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม.,  แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การห้ามใช้แรงงานคนต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย,ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ   หากพบการกระทำผิดให้แจ้งสายด่วน 1178

ภาพ  / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here