ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ

154

ที่อาคารฝึกอบรม  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม  และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  จ.ศรีสะเกษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ  สาขานวดไทย  เพื่อสุขภาพ  เริ่มดำเนินการ รวมระยะเวลาในการฝึก 150  ชม.  (25 วัน) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  20  คน  สำเร็จการฝึกอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน  อยากให้กลุ่มที่จบออกไปแล้วได้ไปพัฒนาต่อยอดในการทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มนี้  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  มีฐานข้อมูล  มีรายชื่อสำหรับติดต่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการ  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้สะสมผลงานได้  หากทำการนวดได้ถึง 100 เคส ก็จะมีคุณสมบัติเพียงพอสามารถไปทดสอบฝีมือแรงงานได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.อุบลราชธานี  เป็นการการันตีว่ามีฝีมือมาตรฐาน จะได้ยกระดับฝีมือไปทำงานต่างประเทศได้

ภาพ – ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here