ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกฯท่องเที่ยวร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุ 88 ปีหลวงปู่ธัมมาและพิธีถวายตราตั้งเจ้าอาวาส 3 วัด

7

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสร้างเรือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายมุธิตาจิตสักการะ  แสดงความยินดี ทำบุญอายุวัฒนมงคล 88  ปี พระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) และ ถวายตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้างเรือง ณ วัดสร้างเรือง    เจ้าอาวาสวัดหัวนา และ เจ้าอาวาสวัดน้ำคำ  โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระครูปริยัติวีราภรณ์  เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ ในนามศิษย์หลวงปู่  พระเถระ  คณะสงฆ์  โดยมีประธานฝ่ายฆราวาสคือ ดร.ชอุ่ม กรไกร อดีตศึกษาธิการภาคฯ  พร้อมด้วยนายทิวา รุ้งแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนันพรทิพย์ แสงหล้า และคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและนำเครื่องอัฐบริขาร   เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจำนวนมากมาร่วมถวาย ภายหลังประธานจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย  พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ ได้อ่านตราตั้งและนำตราตั้งถวายพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษให้ถวายตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้างเรืองแด่พระครูวิบูลธรรมภาณ  มอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดหัวนา และตราตั้งเจ้าอาวาสวัดน้ำคำ  จากนั้นมีพิธีกรรมทางสงฆ์

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้มาร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี ทำบุญอายุวัฒนมงคล 88  ปีหลวงปู่ธัมมา พิทักษา และได้รำอวยพรร่วมกับหัวหน้านางรำ  ครูพลอยดาว  โสภา  และชาวบ้านและนักเรียนในชุมชนใกล้วัดพระธาตุเรืองรอง   ตนรู้สึกชื่นชมในความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ทำเพื่อหลวงปู่ และขอยกย่องพระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) ว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระนักพัฒนา มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้านท่องเที่ยว   ท่านสร้างพระธาตุเรืองรองในปี พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้ชาวพุทธได้มากราบสักการะบูชา 

ดร.กัลยาณี กล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างใช้ศิลปะแบบพื้นบ้าน มี 6 ชั้น  มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าลาว ส่วย เขมร และเยอ  ซึ่งเป็น 4 ชนเผ่าพื้นเมืองของ จ.ศรีสะเกษ จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ในสมัยโบราณ  มีภาพเขียนตามฝาผนัง และภาพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 6 บนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นรอบทิศสวยงาม  ซึ่งวัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงประมาณ 8 กิโลเมตร  ทำให้มีญาติโยมมาถือศีลปฎิบัติและมีนักท่องเที่ยวมาเยือน สามารถสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับ จ.ศรีสะเกษมานานกว่า 40 ปีแล้ว  ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับอานิสงค์ไปด้วย ตนขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อาศัยใบบุญตลอดไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ โทร.081-2668469

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here