ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี นายกท่องเที่ยวทำพิธีบวงสรวงไล่โควิด-19

4

ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์ บ้านหว้าน ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้  เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบวงสรวงไล่โควิด-19  และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ  โดยได้รับความเมตตาจาก พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ซึ่งที่วัดแห่งนี้ มีโบสถ์ที่สร้างขึ้นกลางสระน้ำเป็นเรือสุพรรณหงส์อย่างสวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก และมีนายวิมล ทองสาย ผู้ใหญ่บ้านบ้านหว้าน จัดตั้งเครื่องสักการบูชา  นำแม่จ้ำมาประกอบพิธีกรรม เพื่อไล่โควิด-19 ให้พ้นออกไปจาก จ.ศรีสะเกษและพ้นไปจากประเทศไทย พร้อมทั้งขอพรให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเดินทางมาที่ จ.ศรีสะเกษให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และปลอดภัยจากโรคโควิด-19

โดยมี  คณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวจาก อ.เมือง  อ.กันทรารมย์ อ.ห้วยทับทัน อ.อุทุมพรพิสัย   เครือข่ายผู้ประกอบการโรงแรม จิตอาสา และกรรมการชุมชนในหมู่บ้านหว้าน  แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามตระการตามาร่วมพิธี โดยจำนวนจำกัดคนไม่ให้มากเกินไป ซึ่งหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงแล้ว ดร.กัลยาณี ได้นำเครือข่ายท่องเที่ยวไปร่วมถ่ายแบบประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของวัดสุพรรณหงส์ เพราะทุกคนที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างแต่งกายด้วยผ้าไทยสวยงามหลากหลายสไตล์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีการแต่งกายของชาวไทยให้ติดตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมแต่งกายและถ่ายภาพกลับไปเผยแพร่ที่ประเทศของตน    

ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  และบอกว่า ถ้าเปิดประเทศแล้วหากเกิดปัญหาก็ต้องปิดประเทศอีก  ดังนั้น การบวงสรวงในวันนี้เป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปราศจากเหตุร้ายทั้งปวง ให้มีแต่ความร่มเย็น  และปลอดภัยจากโรคโควิด-19  เพราะตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 มาจนถึงกลางปี พ.ศ. 2564  ทุกคนต้องเผชิญกับความลำบาก ตกงาน ขาดรายได้ ล้มป่วย เครียด ฆ่าตัวตาย และเสียชีวิต โควิด-19 เป็นภัยอันตรายที่คุกคามชีวิต กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เคยปฏิบัติก็ไม่สามารถทำได้เหมือนเดิม โควิด-19 เป็นภัยที่ต้องทำพิธีขับไล่ ตามความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ศาสนาเป็นการสร้างกำลังใจและความหวัง เป็นการสวดเพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here