ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณีร่วมกับเหล่ากาชาดลุยน้ำรุดช่วยเหลือ 8 ครอบครัวติดโควิดต้องกักตัวเองไม่มีอาหารประทังชีวิต

4

ที่ชุมชนหนองยาง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ    นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชลธิชา พูลทวี ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ  นางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  นางณภาภัช โพธิ์งาม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวพัชรินทร์  ธุสาวัน  ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายต่อพงศ์ จันทร์พวง ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  นางภูษนิสา ขันตี รองสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้เดินลุยน้ำที่ท่วมขังในชุมชนหนองยาง เพื่อร่วมกันนำเอาสิ่งของถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ประสบปัญหาติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 3 คน (ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล) และมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 คน ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพัก แต่ที่เป็นปัญหาคือครอบครัวนี้มีญาติที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกัน จึงต้องกักตัว ทั้งหมดเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงจำนวนทั้งหมด 8 ครอบครัว

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้รับการติดต่อจากนางนงลักษณ์ ชัยชาญ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ให้ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 1111 กรณีครอบครัวประสบปัญหาติดเชื้อโควิค-19 จำนวน 3 คน (รักษาตัวใน รพ.) และมีสมาชิก จำนวน 3 คน ถูกกักตัวอยู่ในบ้านพัก ทั้งมีญาติที่อยู่ละแวกใกล้เคียงถูกกักตัว จำนวน 8 ครอบครัว ทำให้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต โดย ขอรับความช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการประทังชีวิต เพราะออกไปไหนมาไหนไม่ได้ ถูกชุมชนบังคับให้รับผิดชอบต่อสังคมให้กักตัวในบ้าน  ตนจึงได้จัดสิ่งของเครื่องอุปโภคข้าวสารอาหารแห้ง ตามที่ได้รับการประสานมา โดยจัดสิ่งของให้ทั้งหมด 8 ครอบครัว  ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้มอบหมายให้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดนำถุงยังชีพมามอบจำนวน ทั้งหมด 8 ครอบครัว      หน่วยงาน Onehome ก็มอบถุงยังชีพ    สนง.ปภ.จ.ศก มอบน้ำดื่ม  ฯลฯ

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ กล่าวต่อไปว่า  เมื่อคณะได้นำของไปเยี่ยม ทำให้เข้าใจความรู้สึกของครอบครัวในชุมชนที่มีผู้ติดโควิด-19  ที่ทำให้ต่างคนต่างมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  เพราะต่างกลัวจะติดโควิด-19  จากครอบครัวที่มีอาการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้    แม้กระทั่งจะออกไปหาซื้ออาหารข้างนอกก็ไปไม่ได้  จึงได้ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 1111  เพื่อให้มีผู้นำข้าวสารอาหารแห้งมาให้จะได้ใช้เป็นอาหารประทังชีวิตจนกว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะหายเป็นปกติและไม่ต้องกักตัวในบ้านต่อไป จะทำให้สามารถออกไปหาซื้ออาหารข้างนอกมากินเป็นอาหารได้ตามปกติต่อไป 

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ                                                                                                                                                                                                                      

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here