ศรีสะเกษ ชาวบ้านร้อง ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบมีการ เอารถหลวงไปใช้ส่วนตัว

20

ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายฮวง แสงดี อายุ  56 ปี  ชาวบ้านหมู่ 8  ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางมาเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช.ศรีสะเกษ  โดยได้ยื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมหลักฐานต่างๆ  เพื่อขอให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของ นายก อบต.แห่งหนึ่งของ อ.ขุนหาญ เนื่องจากชาวบ้านพบว่ามีพฤติกรรมในการนำเอารถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการมานานร่วม 3  ปีแล้ว  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช.จ.ศรีสะเกษ ได้รับเรื่องไว้แล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะได้นำเสนอ นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

นายฮวง แสงดี อายุ  56 ปี  ชาวบ้านหมู่ 8  ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  พวกตนมีความประสงค์ร้องเรียนต่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ศรีสะเกษ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของ นายก อบต.แห่งหนึ่งของ อ.ขุนหาญ ที่ได้นำเอารถยนต์ของทางราชการไปใช้และใช้สิทธิในการครอบครองใช้รถเหมือนกับเป็นรถยนต์ส่วนตัวของตนเอง โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ทำให้รัฐได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง  มีการนำเอารถไปใช้ส่วนตัวนอกเหนือไปจากหน้าที่ที่ปฏิบัติประจำ เช่น เมื่อวันที่ 1 เดือน เม.ย. 2561   ได้นำรถไปใช้ส่วนตัวทั้งกลางวันและกลางคืนติดต่อกันและวันหยุดราชการไม่ได้นำมาจอดที่สำนักงานแต่อย่างใด  แต่นำรถไปจอดไว้ที่หน้าบ้านตัวเอง  มีการนำเอารถหลวงไปใช้ทำธุรกิจส่วนตัวที่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวบ่อยครั้ง

นายฮวง แสงดี  กล่าวต่อไปว่า  ตนและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เห็นว่า การกระทำดังกล่าวส่อไปในทางทุจริตและกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ในฐานะชาวบ้านที่ไม่ทนต่อการกระทำของที่ไม่ถูกต้องของ นายก อบต.ดังกล่าว  ตนกับพวกจึงได้มาร้องเรียนต่อ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งตนได้ส่งพยานหลักฐานทั้งรายชื่อบุคคล เอกสารและรูปภาพประกอบเพื่อยืนยันประกอบการร้องเรียนในครั้งนี้ด้วยแล้ว/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here