ที่ ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น ร.ร.ขนาดเล็กและอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกยุบรวมไปอยู่กับ ร.ร.บ้านใจดี  ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ  5 กม. นายวิสัย เขตสกุล  เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาพบกับคณะครู น.ร. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง น.ร.และพระภิกษุ  จำนวนประมาณ 100 คน ซึ่งได้พากันสวมเสื้อดำมารวมตัวชุมนุมกันถือป้ายเพื่อคัดค้านการยุบ ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ  ขณะที่เด็ก น.ร.มีแววตาและสีหน้าเศร้าสร้อยเพราะไม่อยากที่จะไปเรียนห่างไกลจากบ้านของตนเองกว่า 5 กม. เนื่องจากว่า ร.ร.แห่งนี้แม้ว่าจะเป็น ร.ร.ขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6  มี น.ร.จำนวน  76 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน มีนายศราวุธ   วามะกัน  เป็น ผอ.ร.ร. แต่ว่า ผลการเรียนของ ร.ร.แห่งนี้  สูงกว่าระดับประเทศ   โดยแกนนำชาวบ้านที่มาชุมนุมได้พากันกล่าวปราศรัยถึงปัญหาผลกระทบจากการที่จะถูกยุบ ร.ร.ในแห่งนี้ และได้ยื่นหนังสือขอให้ยุติการยุบ ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก กับนายวิสัย เขตสกุล  ในฐานะเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ประสานงานถึงไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ยุติการยุบ ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก  นายวิสัย   เขตสกุล   เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ตนจะนำเอาหนังสือคัดค้านการยุบรวม ร.ร.บ้านพะเยียวตาสุ ไปหารือในการประชุมสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมามากมายจากการที่จะยุบรวม ร.ร.ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแรงใจของพี่น้องชาวบ้านทุกหมู่บ้านกว่า 15,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ  ตนจึงขอวอนไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านว่า ควรยุติการยุบรวม ร.ร.ขนาดเล็กทั่วประเทศเพื่อจะได้เป็นการยุติปัญหาต่าง ๆ มากมายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก น.ร.ที่กำลังเติบโตสู่วัยรุ่น และอาจจะเป็นปัญหาสังคมอย่างรุนแรงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ได้

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here