ศรีสะเกษ ชมรมเราไม่ว่ากันจัดกิจกรรมครั้งแรกหลังจากงดไป 2 ปี

0

 ที่ศูนย์เรียนรู้หัตถวิถีมณีวิภา เลขที่ 188 ต.หนองหญ้าลาด  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ด้วยรักและผูกพัน “ชมรมเราไม่ว่ากัน”  ซึ่งนางมลวิภา  มลจรัส  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์และคณะ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น   มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนของอำเภอกันทรลักษ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอกันทรลักษ์มาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  โดยมีการให้หัวหน้าส่วนราชการได้ขึ้นไปประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนำเสนอปัญหาอุปสรรครวมทั้งความต้องการในการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  

จากนั้น  ได้ประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่  8 มกราคม 2566  ซึ่ง นายชาติชายชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ ได้นำเสนอการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมโครงการ ” ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา  และได้เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าพื้นเมือง ผ้าไทย อาหาร และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน  ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปนำเอาสินค้ามาวางจำหน่ายจำนวนมาก

นางมลวิภา  โบจรัส  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมขึ้นมา ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก ได้รับการตอบรับจากทุกส่วนราชการของอำเภอกันทรลักษ์เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องการให้มีการประชุมที่ไม่เป็นทางการ ต้องการให้ทุกคนมามีความคิดร่วมกันว่าเราจะแบ่งปันอะไรในอำเภอของเรา มีปัญหาอะไรบ้างที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไข ซึ่งแต่ละส่วนราชการ ได้มาแจ้งว่ามีงานอะไรบ้างที่เกี่ยวกับส่วนงานของตนเองที่ได้มีการดำเนินงานไปแล้วบ้าง เราก็จะไม่ว่ากันในการที่จะเสนอแนวความคิดต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้เหมือนกับว่าเป็นการเชิญมาทานข้าวร่วมกันเพื่อเป็นการที่จะคุยแลกเปลี่ยนความคิดว่า มีอะไรที่เราจะพัฒนาบ้านเราได้ตรงนี้ ได้รับการตอบรับจากทุกส่วนราชการเป็นอย่างดี  ทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การแต่งกาย ประเพณีต่างๆ ซึ่งทางสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์ จึงได้ขอเป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางในการที่จะขับเคลื่อนที่เราจะเรียกว่า “ตุ้มโฮมฮักแพง แบ่งปันกัน”

นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์  กล่าวว่า ชมรมไม่ว่ากันอำเภอกันทรลักษ์ในวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นหลังจากที่หยุดการจัดกิจกรรมมานานกว่า 2 ปีตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 การก่อตั้งชมรมเราไม่ว่ากันอำเภอกันทรลักษ์เริ่มตั้งแต่สมัยท่านส่งศักดิ์ สาธุภาค อดีตนายอำเภอ กันทรลักษ์ ท่านดำริว่าต้องการให้ทุกภาคส่วนของอำเภอกันทรลักษ์เราได้มีเวทีในการที่จะมาพูดคุยและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานของตนเองในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาอำเภอกันทรลักษ์ให้พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก็มีผลงานเชิงประจักษ์ในหลายกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีโครงการเป็นรูปธรรมชัดเจน ก็ได้มาพูดคุยกันในเวทีเล็กๆแห่งนี้แล้วก็จะได้นำไปสู่การต่อยอดนโยบายของภาครัฐและนำไปสู่พี่น้องประชาชนให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป//

ภาพ /  ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here