ศรีสะเกษ ชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดีห่วงใยนักเรียนตามแนวชายไทย-กัมพูชา มอบทุนการศึกษา

5

 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว  ตำบลโนนสูง  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ศรีสะเกษ เขต 4 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและมอบทุนการศึกษาชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี ครั้งที่ 2 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว และเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบทตามแนวชายไทย-กัมพูชา  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ พระครูสุทธิปทุมกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองบัว  นายธีระไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5

นายอมรเทพ   สมหมาย  อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมพิธีและบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้  โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 156 ทุน ๆ ละ 500 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว  จำนวน 156 คน โดยมี นายธนวัฒน์ ชยณัฐฐปนนท์ ประธานชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี   เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะสมาชิกชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี ให้การต้อนรับ 

นายธนวัฒน์ ชยณัฐฐปนนท์ ประธานชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี  กล่าวว่า  ชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อการศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งในปี พ.ศ.2564 คณะกรรมการชมรมได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้มีมติจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุเพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องเล่นสนาม ปรับปรุงอาคารเรียน และจัดหาทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 156 ทุน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี และประธานศูนย์เข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนวัดป่าประชาสามัคคี รองศาสตราจารย์ พระครูสุทธิปทุมกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองบัว และ พระอธิการมนตรี นราชิโป เจ้าอาวาสวัดป่าโคกแก้ว เลขานุการเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (5) ตลอดจนผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here