ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่งานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร

2

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ได้จัดงานนี้ขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ  พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   วิสาหกิจชุมชนชัยพัฒนาศรีสะเกษ 888  วิสาหกิจชุมชนศรีสวยยิ่งแปรรูปหอมแดง และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  และออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ต่างๆ  โดยมี นายศรีไพร ทองนิมิตร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่ายบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป   มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

นายศรีไพร ทองนิมิตร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 9 ชนิดประกอบด้วย มะขามป้อม  ฟ้าทะลายโจร  ขมิ้นชัน  ไพล ขิง  หอมแดง  กระเทียม ข่า และพริก ทั้งในส่วนการปลูก การผลิตอย่างมีคุณภาพและสร้างมูลค่า การนำมาใช้ในระบบบริการสุขภาพ  และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคเอกชนหรือการตลาดออนไลน์ ทั้งนี้ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร ทั้งห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านศรีสะเกษ ให้มีอัตลักษณ์อีกด้วย/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here