ศรีสะเกษ คืบหน้าครูขู่ น.ร. ผอ.ร.ร.สั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ได้มีการเผยแพร่คลิปความไม่เหมาะสมของครูที่ใช้คำพูดที่รุนแรงหยาบคายด่า น.ร.  ล่าสุด ครูที่ก่อเหตุได้ขอโทษผู้ปกครอง น.ร.ทุกคนที่ได้ใช้คำพูดที่รุนแรงออกไปกับเด็ก น.ร. ขณะที่เด็ก น.ร.ที่โดนครูด่าได้พากันเปิดใจความรู้สึกที่โดนครูด่า ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผอ.ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา กล่าวว่า  ตามที่มีข่าวปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์และโทรทัศน์ว่า มีครูหรือบุคลากรของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้ใช้คำพูดหรือวาจาในถ้อยคำที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมต่อนักเรียน และการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียน และเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม ตนจึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้ลงนามในคำสั่ง  ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาที่ 321 /2564 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ  2. นายคำพี อินทร์พงษ์  ครู กรรมการ  3. นายเกษมสันต์   แพงมา ครู กรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อตน เพื่อจะได้ประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท ผอ.ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา กล่าวต่อไปว่า  ส่วนข้อเสนอของผู้ปกครอง น.ร.ที่เสนอว่า ไม่ให้ นายสมศิลป  ทองดา ไปทำการสอน น.ร.ในชั้นเรียนที่เกิดเหตุนั้น  เรื่องนี้  ตนรับทราบและจะได้จัดครูท่านอื่นไปทำการสอนแทนต่อไป  นอกจากนี้แล้ว  นายชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร (ผอ.สพม.) มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้นายสมศิลป ทองดา ไปช่วยราชการที่เขตมัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด  ทั้งนี้เพื่อให้ผลการสอบสวนเรื่องนี้กระจ่างชัดออกมา โดยที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ได้ความจริงออกมา เป็นการให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ต่อไป/

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here