ศรีสะเกษ กาชาดมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

6

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. จำนวน 5 หมู่บ้าน 114 หลังคาเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ประกอบด้วย บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 3 หลัง คอกปศุสัตว์ 1 หลัง  บ้านโนนแกด หมู่ที่ 6 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 15 หลัง คอกปศุสัตว์ 4 หลัง  บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 30 หลัง คอกปศุสัตว์ 29 หลัง  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 17 หลัง คอกปศุสัตว์ 15 หลัง  และบ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 16 หลัง คอกปศุสัตว์ 5 หลัง  ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

ได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 81 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นางพวงทอง วิรารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์  นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี  ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมเกียรติ  ศรีขาว  นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. อพปร. และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในเบื้องต้นต่อไป /////

ข่าว/ภาพ   ศิริเกษ  หมายสุข ผผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here