ศรีสะเกษ กองราชพิธีเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมที่วัดไพรพัฒนา

0

ที่ศาลาทม วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  จ.อ.สมควร  สิงห์คำ  นายอำเภอภูสิงห์  นายวิเขต   วิชัยขัทคะ และ น.ส.สาริศา   สว่างวราลี ผู้แทนกองราชพิธี สำนักพระราชวัง  ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  โปรดให้ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 15.00 น. ซึ่งในการประชุมได้มีการซักซ้อมเกี่ยวกับกำหนดการต่าง ๆ การจัดการจราจร  การรักษาความปลอดภัย  การตรวจพื้นที่ และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

โดยมี พ.ต.อ.เทพพิทักษ์  แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายประหยัด  ถิลา วัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ  นางดาลัด  หิรัญไพบูลย์  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ศรีสะเกษ  น.ส.ธัญสุตา  นิยมชาติ รก.หน.สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 25 ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในครั้งนี้

จ.อ.สมควร  สิงห์คำ  นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมรับผู้แทนพระองค์ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้โปรดให้นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  ซึ่งการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการของทุกส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการมอบหมายภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างชัดเจน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และสามารถที่จะควบคุมในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ โดยผู้แทนพระองค์จะเสด็จในวันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 15:00 น. ตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอภูสิงห์และอำเภอใกล้เคียงว่า หากจะมาร่วมพิธีรับผู้แทนพระองค์ในครั้งนี้ก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด มีผลการตรวจ ATK และต้องมาทำการคัดกรองโดยในการตรวจคัดกรองอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากคัดกรองแล้วไม่ผ่านจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ได้/

 ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here