ศรีษะเกษ เทศบาลตำบลไพรบึงเปิดการแข่งขันกีฬา เป็ดน้ำคัพ ต้านยาเสพติด

3

นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ  ประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เป็ดน้ำคัพ ต้านยาเสพติด  โดยมีข้าราชการ  พนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง ประชาชนและเยาวชนร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  มีสถานศึกษา  ส่วนราชการและประชาชน  ส่งทีมนักกีฬาการแข่งขัน เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการเล่นฟุตบอลให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไพรบึงและพื้นที่ใกล้เคียงมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้เขตเทศบาลตำบลไพรบึงปลอดจากยาเสพติด  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป

ภาพ-ข่าว บุญทัน  ธุศรีวรรณ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here