ศรชล.ภาค1ประชุมการวางแผนการปฎิบัติในปี 2563 (พัทยา)

3

พล.ร.ท.สุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 / ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ  กองทัพเรือ  กองบังคับการตำรวจน้ำ  กรมเจ้าท่า  กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร  และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  รวม 94 หน่วยงาน  ซึ่งศรชล.ภาค1นั้น มีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยจังหวัดชายทะเลรวม 11 จังหวัด  ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด      ในการประชุมครั้งนี้นอกจากว่าแผนงานในปี 2563 แล้วยังจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) เพื่อแก้ปัญหาและกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องที่สำคัญ อันได้แก่ ปัญหาลูกเรือประมงพลัดตกน้ำ และแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย  ปัญหาการขจัดคราบน้ำมันในทะเล  ซึ่งจะได้รวบรวมแนวคิดในการปฏิบัติเชิงบูรณาการ  ทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กับทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค  ข้อขัดข้องในการปฏิบัติต่างๆ ของ ศรชล.ภาค1

ภาพ-ข่าว อนันต์ พัทยา ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here