ศพพ.อน. จัดอบรมกะเหรี่ยงใช้สับปะรดทำสบู่ และเจลล้างมือและเฝ้าระวังควบคุมโควิด 19

2

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจ.อุทัยธานี สู้ภัยแล้งและเผ้าระวังควบคุมโควิด 19  ได้จัดฝึกอบรมการทำสบู่จากวัตถุดิบท้องถิ่น ทำน้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและทำเจลล้างมือ ใช้ในสถานการณ์เฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด 19    โดยนางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำสบู่ การทำน้ำยาล้างจานจากวัตถุดิบท้องถิ่นคือสับประรด ซึ่งชาวบ้านกะเหรี่ยง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  ได้ปลูกสับปะรดเป็นอาชีพหลัก แต่เนื่องจากปีนี้มีช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานจึงทำให้ผลผลิตที่เคยได้จำนวนมากในแต่ละปีลดน้อยลง และ ราคาตกต่ำ ชาวบ้านกะเหรี่ยง จึงมีความต้องการที่จะลดรายจ่ายในครอบครัว และการทำเจลล้างมือเพื่อใช้ในสถานการณ์เฝ้าระวัง และควบคุมโรคโควิด 19   

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here