ศธจ.พังงา ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4

ที่สนามสอบครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 17 อัตรา 11 กลุ่มวิชาเอก โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน  61 ราย ขาดสอบ จำนวน 3 ราย เข้าสอบภาค ก และภาค ข จำนวน 58 ราย และจะดำเนินการสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564  ประกาศผลสอบภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสอบ  นางณัฐมา เอกทวีวัฒนเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสุขเกษม รักแต่งาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าติดตามและกำกับดูแลการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสมชาติ  ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและแนวทาง ในการดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำในเรื่องมาตรการ การป้องกันการทุจริต  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในทุก    กรณี การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบในกรณีมีคนป่วย ตั้งครรภ์   การรักษาความปลอดภัย พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ได้ตั้งใจในการสอบและทำข้อสอบอย่างเต็มที่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์   ของทางราชการอย่างสูงสุด

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here