วิสัยทัศน์ แนวคิด รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานนะ จะบอกให้

5

วิสัยทัศน์ แนวคิด มุมมองผู้นำองค์กร เต็ม 100 สิ่งบ่งชี้ว่ารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก็เกิน100 เขาละสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here