วิทยาลัยเทคนิคจัดพิธีไหว้ครูช่างใหญ่ที่สุดในประเทศ(สุพรรณบุรี)

22

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดพิธีกตัญญูบูชาครู ไหว้ครูช่าง เครื่องสังเวย หัวหมู  เป็ด  ไก่ ปลา ผลไม้ เครื่องมือช่าง สุรา และพวงมาลัย มาตั้งโต๊ะบูชาไหว้ครูช่าง หัวหมูเกือบ 1,000 หัว ใหญ่ที่สุดในประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนา  หลักสูตรและความร่วมมืออุตสาหกรรม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา  นายสมจิตต์ ศรีสัมพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ร่วมกันประกอบพิธีกตัญญูบูชาครู ไหว้ครูช่าง “ องค์พระวิษณุกรรม ” โดยมีนายยรรยง โอภากุล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ทำหน้าที่พราหมณ์  ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยดามารับเครื่องสังเวย  อัญเชิญองค์เทพ ทั้ง  5  องค์  ประกอบด้วย  พระศิวะ  พระอุมาภควดี   พระนารายณ์  พระพรหม  และพระพิฆเนศ  มารับเครื่องสังเวย อัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมและขอพร ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูช่างมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 83 ปี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์  ครูข้าราช ครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

โดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกสาขาอาชีพวิชาช่างต่าง ๆ นำเครื่องสังเวยมาร่วมพิธีไหว้ครูช่าง เช่น หัวหมู  เป็ด  ไก่ ปลา ผลไม้ เครื่องมือช่าง สุรา และพวงมาลัย มาตั้งโต๊ะบูชาไหว้ครูช่าง บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม กันเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2563 มีช่างทุกสาขาอาชีพ  ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ นำเครื่องสังเวยมาไหว้ครูช่าง จำนวน 976 โต๊ะ (หัวหมู 976 หัว)  ซึ่งถือว่าเป็นพิธีไหว้ครูช่างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า จัดพิธีไว้ครูช่าง  องค์พระวิษณุกรรม  โดยพิธีไหว้ครูช่าง จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู จะเลือกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมของทุกปี   

พิธีไหว้ครูช่างเพื่อเป็นการบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม ระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์  พัฒนากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เน้นการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กร  เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับช่าง ในการทำงานและในการเล่าเรียนวิชาช่าง ถือเป็นการหลอมรวมจิตใจของนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์  บุคลากร และศิษย์เก่า ให้มีศูนย์กลางทางจิตใจ สร้างความรัก ความสามัคคี  และความผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพทางช่างทุกสาขา สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาปีนี้เป็นปีที่ 83 ปี

ทีมข่าว สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here