วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา

3

 ที่ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ถ.แปดวา ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์  นายสหวิช   อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.พร้อมคณะที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน

โดยมี ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับโดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ร่วมขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานตั้งขบวนพร้อมกันที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานเคลื่อนขบวนสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์โดยมีนางสาวกิตติกานต์ คำชมพู นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ นางสาววราภรณ์ สุดทอ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   อัญเชิญรางวัลพระราชทานสู่แท่นประดิษฐาน

 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์อ่านสำเนาพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ยังมีการแสดงเทิดพระเกียรติฯหลังจากนั้นนายสหวิช   อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์และดร.บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี ก่อนที่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจะบันทึกภาพร่วมกัน

ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here