วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า

3

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการทำหน้ากากผ้า ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “จากวิกฤติการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือเชื้อโควิท-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงแคบ ทำให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการป้องกันตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้ความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกิจกรรมการทำหน้ากากผ้าขึ้นมาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และที่สำคัญหน้ากากอนามัยที่มีความจำเป็นในการป้องกันการติดโรคขาดตลาดและมีความต้องการเป็นอย่างสูงทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ามาอบรมในวันนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนใกล้ตัวและนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ต่อไป

ภาพ-ข่าว./ซาการียา ดอเลาะ จ,นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here