วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

115

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้กับแกนนำชุมชนจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ”เราชนะ” หรือมาตรการ”คนละครึ่ง” ที่ประชาชนต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมา เนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ เพราะไม่มีความรู้ในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว  ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนกลุ่มนี้จากกลุ่มคนบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสรับจ้างลงทะเบียนแล้วหลอกกดเงินมาเป็นของเอง และประชาชนบางส่วนที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียนก็จะไปรวมตัวที่ธนาคารเพื่อให้ทางธนาคารดำเนินการลงทะเบียนหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความแออัดและยังความเสี่ยงจากการติดเชื้อเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 อีกด้วย “

 ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยการนำบุคคลที่ได้จ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้สามารถงานแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนสมาร์ทโฟนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ และในอนาคตแอพพลิเคชั่นบนมือถือจะทำให้ผู้ใช้งานแทบไม่ต้องไปทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารไม่ว่าการโอนเงิน สั่งสินค้า และธุรกิจ SMEs เพราะมีแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ช่วยบริหารจัดการเรื่องจ่ายเงิน  ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมที่จะเกิดขึ้น

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   แกนนำชุมชนจะส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  ได้ในชีวิตประจำวัน  ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดสู่ประชาชนประชาชนในชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงการให้บริการตามนโยบายของภาครัฐต่อไป

ภาพ-ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here