วัดไตรคีรีวราราม จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งแรกในรอบ 50 ปี

50

พระครูนิคมโสตถิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดไตรคีรีวราราม เจ้าคณะตำบลพุนกยูง และคณะกรรมการวัดฯ ได้จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งแรกในรอบ 50 ปี โดยมี นางวัชราภรณ์  แตงหมี  นายอำเภอตากฟ้า เป็นประธานในพิธี ณ วัดไตรคีรีวราราม ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ในปีนี้เป็นปีแรกในรอบ 50 ปี ที่มีพิธีตักบาตรเทโว ลงจากอุโบสถ เพราะทางวัดได้สร้างบันไดอนันตนาคราชพึ่งเสร็จ และได้จัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นครั้งแรก โดยมีนักเรียนและชาวบ้านร่วมกันแต่งกายเป็นเทพบุตร เทพธิดา เทวดา นำหน้าขบวนแห่โปรยข้าวตรอกดอกไม้ ลงจากอุโบสถ เดินลงบันไดอนันตนาคราช ที่มีบันไดยาวถึง 214 ขั้น สู่ด้านล่าง และด้านหน้าบันไดจะมีพญานาค 9 เศียร 2 ตน ที่สวยงาม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 69 รูป  ที่เดินรับบิณฑบาตจากสาธุชน  ได้ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับพระสงฆ์ เก็บไว้ฉันได้ยาวนาน และถ้าได้สิ่งของมีจำนวนมากก็จะแบ่งปันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไตรคีรี กับโรงเรียนเทศบาลตากฟ้าอีกด้วย มีพุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดไตรคีรีวรารามเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here