วัดโสธรวรารามวรวิหาร ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เร่งดำเนินการปรับปรุงองค์ หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ

9

 ภายหลัง สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้ส่งนายช่างศิลปกรรมอาวุโส และวิศวกร สำนักสถาปัตยกรรม สำรวจเบื้องต้นและพบว่า องค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปบางองค์มีรอยกะเทาะแตกออก สันนิษฐานว่ามีการเสื่อมสภาพแตกร่อน เกิดจากการพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่ ไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิม แตกร่อนออกมา และอาจมีปัญหาของความชื้นภายในร่วมด้วยนั้น

ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย ไวยาวัจกร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้กล่าวว่ามีการกร่อนเฉพาะเปลือกข้างนอกเท่านั้น และทางสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีได้เตรียมแนวทางการปรับปรุงจะทำเป็นลงรักปิดทองคำเปลวทั้งองค์จะสามารถแก้ปัญหาความชื้นได้ และหากทางสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงเสร็จ ทางวัดฯ จะสามารถเร่งดำเนินได้ภายใน 15 วัน

สำหรับหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา มีส่วนสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว พระเพลากว้าง 5 ฟุต 6 นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ในพระอุโบสถหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและชาวฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here