วัดโสธรวรารามวรวิหารจัดพิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชภาวนาพิธาน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

35

วัดโสธรวรารามวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่งตั้งให้  “พระราชภาวนาพิธาน” (ศิริวัฒน์ )  ฉายา สิริวฑฺฒโน  อายุ 60 พรรษา 33  วิทยฐานะ น.ธ.เอก รป.ม.วัดโสธรวราราม  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ปัจจุบันมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดำรงตำแหน่ง  “เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา”  มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 4  ตุลาคม พุทธศักราช 2564   โดยมี พระเทพรัตนมุนี  รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปํญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ข้าราชการ  ศิษยานุศิษย์  ร่วมพิธี

  ในการนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำรับพร  และ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะสงฆ์   เข้าถวายมุทิตาจิตสักการะ

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here