วัดเทพนิมิตรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสตมวาร (ครบ 100 วัน) อุทิศถวายพระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.4) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร

2

ที่ศาลาพญานาค วัดเทพนิมิตร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระศรีกิตติเมธี รองเจ้าคณะภาค 12 – 13 (ธรรมยุต)  เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร  และผู้แทนรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต)  เป็นประธานฝายสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสตมวาร (ครบ 100 วัน  ) อุทิศถวายพระเทพวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ  ป.ธ.4) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 – 13  ได้มรณภาพลงด้วยโรคปอดติดเชื้อ ด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อที่ 27 มีนาคม 2565  เวลา 01.00 น.  สิริอายุรวม 83 ปี พรรษา 58 โดยมี นายกลยุทธ  ฉายแสง  นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  คณะสงฆ์  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  สมาชิกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ่อค้า ประชาชน และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสตมวาร (ครบ 100 วัน  )

  ภายในพิธี  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป สวดมาติกา  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 50 รูป รับทักษิณานุปทาน  พระราชปริยัติสุนทร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ แสดงพระธรรมเทศนา 1  กัณฑ์ พระสงฆ์ 4 รูป  สวดธรรมคาถา รับเทศน์  พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ รับเจริญสามัคคีรสเพล ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวม 80 รูป เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here