วัดอุดมสุข อุทัยธานี ประชาชนร่วมงานยกฉัตรพระพุทธอุดมมงคลพร้อมวางศิลาฤกษ์อุโบสถ

116

ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณ ณ.มณฑลพิธีที่สร้างอุโบสถ โดยประธานในพิธีคุณพ่อธานินทร์ อัตตาภิบาล จุดธูปเทียนพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมจักปปวัตนสูตร

หลังจากนั้นเวลา ได้มีพิธียกฉัตรพระพุทธอุดมมงคล ณ.มณฑลพิธีหน้าศาลาการเปรียญวัดอุดมสุข โดยมีพระครูอุทัยสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดลานสัก รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานยกฉัตร โดยมีประชาชนจำนวนมากผูกผ้าขาวแดง  พร้อมกับช่วยกันดึกเชือกฉัตรพระพุทธมงคล สู้ด้านบนเหนือเศียรพระพุทธอุดมมงคล เพื่อสวมใสฉัตรดังกล่าว

จากนั้นได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดอุดมสุข โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เป็นประธานในพิธี  พร้อมพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ  พระสมุห์อำนวย จิตฺตทนฺโต เจ้าอาวาสวัดอุดมสุข  พร้อมคุณธานินทร์ อัตตาภิบาลและครอบครัว เข้ายืนแท่นประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโอโบสถ

พระราชปริยัติสุธี  รองเจ้าคณะภาค 3 วัดธรรมมามูล ประกอบพิธีเจิมเสาเอก โดยมีคุณเกศรา บุญญสิตานันท์ ผูกผ้าสามสี  โปรยข้าวตอกดอกไม้ พร้อมพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจิมเสาโท โดยมีคุณแม่บุญรอด สุขหนุนน และครอบครัว ผูกผ้าสามสี เสาโท พร้อมกับได้มีการตอกเสา เข็ม ต้น เอก และต้นโท ลงหลุม

และได้เชิญเจ้าภาพเสาเข็ม จำนวน 60 เจ้าภาพ ประกอบพิธีตอกไม้เข็มมงคลเข้าพื้นที่ทุกจุดที่จะตอกเสาเข็ม  พร้อมกับได้เชิญเจ้าภาพสร้างเสาอุโบสถจำนวน 25 ต้น ของโบสถ เข้าพื้นที่ จุดประกอบพิธีตอกเสาเข็ม ไม้มงคลเสาอุโบสถ พร้อมโปรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญมงคลคาถา จากนั้นครอบครัวอัตตาภิบาลได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาลูกโล่ เพื่อเป็นทุนในการศึกษาต่อไป

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here