วัดริ้วหว้า จ.อ่างทอง เปิดโรงทานทำอาหารช่วยญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

8

ที่วัดริ้วหว้า  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านพราน  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  พระครูปิยวงศ์สถิต เจ้าอาวาส  พร้อมด้วยพระภิกษุ  สามเณร  และบรรดาญาติโยม  ของวัดริ้วหว้า  ได้ทำการตั้งโรงทานทำอาหารแจกอาหารแจกจ่ายให้ญาติโยม  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  เพื่อเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด 19  โดยแต่ละวัน  ได้ทำข้าวกล่องทุกวัน วันละ 300 – 600 ตามจำนวนผู้ถูกกักตัวและผู้ป่วยที่เดือดร้อน  จนไม่สามารถออกไปไหนและประกอบอาชีพได้

จากการสอบถาม พระครูปิยวงศ์สถิต  กล่าวว่า  ทางวัดริ้วหว้าต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชน  ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ  จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  ทำให้บางครอบครัว  ไม่สามารถออกไปด้านนอก  เนื่องจากถูกกักตัวและประกอบอาชีพได้  ทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม  ทางอาตมาพร้อมทั้งคณะกรรมการวัด  จึงได้จัดตั้งโรงทานทำอาหารแจกญาติโยม  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ญาติโยม  โดยได้รับบริจาคสิ่งของรวมทั้งเงินปัจจัย  จากทางส่วนราชการและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา  นำสิ่งของต่าง ๆ มาร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

ทางวัดริ้วหว้า  จึงได้นำมาประกอบอาหาร  เพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน  และได้นำไปแจกจ่ายตามสถานที่กักตัว  ของทางราชการที่ได้จัดสถานที่ไว้ทั้งจังหวัดผลัดเปลี่ยนกันไป  โดยจะทำอาหารเฉลี่ยวันละ 300 – 600 กล่องต่อวัน  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของทางราชการและช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก  ให้สามารถดำรงชีวิตต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  จนกว่าจะดีขึ้นต่อไป

หากผู้มีจิตศรัทธามีความสนใจที่จะร่วมบริจาคติดต่อได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค วัดริ้วหว้า  wat Riu Wa  หรือบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาโพธิ์ทอง  เลขที่บัญชี 122-0-24375-2

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ  จ. อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here