วัดพุทธบาทชนแดน จ.เพชรบูรณ์ จัดตักเทโวฯปีที่ 9

5

ที่วัดพระพุทธบาทชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ.ลานวัดบันได227 ขั้น( ศีล 227ข้อ) ทางขึ้นมณฑปรอยพระบาทภูเขาน้อย ได้มีพิธีตักบาตรเทโว(โรหณะ)มีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีตักบาตเทโวโรหณะข้าวสารอาหารแห้ง

โดยมี นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนเป็น ประธานในพิธี ทั้งนี้พิธีทำบุญ ตักบาต ข้าวสารอาหารแห้ง (เทโวโรหณะ) ทีวัดพระพุทธบาทชนแดน  ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้ปีนี้ มีพระครูวิทิตพัชราทรเจ้าอาวาสวัดพุทธบาทชนแดน,พระครูสาทรพัชรเขต รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน ดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล ผู้บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา  นายศุวิเชษฐ ยี่ภู่ศรี นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯกล่าวว่าการทำบุญตักบาตเทโวได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555จนถึง พ.ศ. 2563  ติดต่อกันมา 9 ปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา หน่วยงาน และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา  ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส มีความสงบ  ประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธมามะกะ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พิธีตักบาตเทโว ของ อำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งถือเป็นแนวทางเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของประชาชน  ตลอดจนเป็นแนวทางการประกอบคุณงามความดีร่วมกัน เป็นแบบอย่างแก่บรรพชนรุ่นหลัง

ภาพ-ข่าว นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ/น.ส.หัสยา ชมภู/ จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here