วัดพระธาตุช่อแฮ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธธีรจักรมงคล”เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม

7

ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ ได้จัดพิธีพิธีบวงสรวงเทพยดาและพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธธีรจักรมงคล” ซึ่งนางปสุตา ธีร์ตระกูล, นายจิโรจน์ สันติพันธ์พิทักษ์, คุณดาวิณี ธีร์ตระกูล, คุณณัฐพล สายาจักร ได้สร้างถวาย และนำมาประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน  เวลา 12.30. น.พิธีบวงสรวงเทพยดา และพิธีขึ้นขันหลวง โดย พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เวลา 13.00 น.พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ  ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย  พระมหาเถระเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋น) พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต เทศน์มหาพุทธาภิเษก โดย พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ ป.ธ.9 สวดเบิก 3 วาร โดย คณะสงฆ์ สามเณร ตำบลป่าแดงเขต 1-2 เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร, สวดเบิกพระเนตร นำโดย พระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และพระครูถาวรปัญญาคุณ เจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต 1 วัดหนองแขม ประธานดับเทียนชัย และถวายจตุปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here