วัดพระธาตุช่อแฮ จัดปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นพุทธบูชา”

2

ที่ศาลาปฏิบัติธรรม สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้จัดปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์” เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมทั้งอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และเป็นพุทธบูชา

โดยมี พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 ประธานสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และให้ศีล นายเรวัฒน์  เกาะกลาง มัคนายก ตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธี ฯ จุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชปัญญาภรณ์ รจภ.6 จุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้ารูปพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวงและ พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงุคโล)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารพระสงฆ์ 4 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้วทอดผ้าไตรบังสุกุล  ประธานสงฆ์ ให้โอวาทสมาทานกัมมัฏฐาน นำพระภิกษุ สามเณรและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ 1 บัลลังก์ เสร็จแล้วแผ่เมตตา อนุโมทนา /กวาดน้ำ รับพร เสร็จพิธี

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายก็จะมีปฏิบัติธรรมทั้งออนไลน์และออนไซ็ต เชิญผู้สนใจร่วมลงทะเบียนผ่านออนไลน์ทางเพจวัดพระธาตุช่อแฮได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here