วัดพระธาตุช่อแฮ จัดงานประเพณีตานสลากข้าวหม้อ มีเอกลักษณ์โดดเด่น (แพร่)

3

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮฯ มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่เป็นจุดกำเนิดแห่งแรกในประเทศไทย  และเป็นประเพณีหนึ่งเดียวที่พระภิกษุสงฆ์มาร่วมงานมาด้วยความสมัครใจ(ไม่มีการนิมนต์) เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันเดือนดับ ประเพณีนั้นก็คือ ประเพณีตานสลากข้าวหม้อ คือการใช้หม้อดิน (หม้อที่ปั้นด้วยดินและนำไปเผา) เป็นภาชนะบรรจุด้วยเครื่องไทยธรรม ประกอบด้วย พริก ข้าวสาร เกลือ หอม เมี่ยง หมาก ไม้ขีดไฟ อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้เป็นต้น(หม้อดินเป็นปริศนา ให้คนรู้จักการใช้ชีวิต หม้อดินซึ่งแตกสลายง่าย ต้องประคับประคองชีวิตให้ดี ทำให้คนไม่ประมาทรู้วัน เวลาในการทำงาน ทำความดีละเว้นความชั่ว) ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปและเป็นการสะเคราะห์เคราะห์(นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในสมัยก่อน เมื่อเสร็จงานจะได้นำหม้อดินมาใส่น้ำดื่ม น้ำใช้และใส่สิ่งของอื่น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเพื่อสร้างความปรองดองในครอบครัวและสังคม

ภาพ-ข่าว อดิสร ถิ่นทิพย์ จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here