วัดพระธาตุช่อแฮฯ สวดพระพุทธมนต์ และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอุทิศถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฯ

8

ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอุทิศถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กทม. ซึ่งมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี 77 พรรษา และถวายเป็นอาจริยบูชาเนื่องใน วันกตัญญูบูรพาจารย์ ครบรอบ 2 ปี วันละสังขารพระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ครูบาทอง สิริมงฺคโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กทม.

โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้ารูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) และพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9) พระสงฆ์ 8 รูปสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล จำนวน 8 ไตร และเข้าสู่ภาคการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน อุทิศถวายเป็นอาจริยบูชาเนื่องใน วันกตัญญูบูรพาจารย์ ครบรอบ 2 ปี วันละสังขารพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ครูบาทอง สิริมงฺคโล)

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here