วัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม มอบเวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็นสู้ภัยโควิด-19 ให้กับ 4 รร.(ปทุมธานี)

1

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ (ส่วนกลาง) พร้อมด้วย นายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

ร่วมกันมอบ “อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 เพื่อสถานศึกษาในชุมชน” ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ Sanitizer สำหรับฉีดทำความสะอาดมือ พร้อมแอลกอฮอล์รีฟิวชนิดน้ำบรรจุแกลลอนสำหรับเติม, ที่กดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบเท้าเหยียบ ชนิดโลหะ พร้อมแอลกอฮอล์รีฟิวชนิดเจลบรรจุแกลลอนสำหรับเติม เป็นต้น

พร้อมกับมอบ “ชุดปันน้ำใจ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” ประกอบด้วย นมกล่องพร้อมดื่ม และสเปรย์แอลกฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดกล้าชอุ่ม ในช่วงก่อนเดินทางกลับบ้าน เป็นสาธารณสงเคราะห์

ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อส่งมอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้มอบฯ เพิ่มเติมให้กับ 4 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, โรงเรียนลำสนุ่น ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, โรงเรียนวัดมงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รับมอบฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็น ส่งเสริมมาตรการต้านภัยโควิด-19 และชุดปันน้ำใจ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 นั้น เป็นการดำเนินงานฯ สนองตามพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสนองตามนโยบายฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้วยห่วงใย ส่งแรงใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาด สู้ภัยโควิด-19 โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตอันเป็นกุศล มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขยายผลการดำเนินงานฯ ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ถึงประชาชนในชุมชน เพื่อผ่านสถานการณ์โรคระบาดไปด้วยการแบ่งปันสืบไป.

ทีมข่าว THAIREFERENCE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here